Herstellingswerken K2 sluis Sneppekaai Gent

De infrastructuur van de K2 sluis aan de Snepkaai in Gent wordt vanaf 13/11 hersteld waardoor de doorvaart naar het stadscentrum middels deze vaarweg vanaf die dag onmogelijk zal zijn. De keersluis K2 beschut de binnenstad van Gent tegen het onderlopen bij extreem hoog water. Om de werken te kunnen uitvoeren worden de deuren verwijderd en vervangen door schotten.… Read More »