Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op regelmatig tijdstip worden er werken gepland aan de waterwegen infrastructuur. Een overzicht hiervan vindt u in de Hinderkalender 2017.

Graag vestigen we jullie jullie aandacht op de disclaimer die onderaan de Hinder Kalender 2017 is toegevoegd. Belangrijk hierbij is om telkens bij verspreiding van de hinder kalender ook expliciet volgende inhoud van de disclaimer aan te geven (mee te sturen):

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om een verwarring te voorkomen worden jaarlijks de marifoonkanalen van kunstwerken zoals bruggen en sluizen nagezien en gebundeld in ean overzicht. Promotiebinnevart Vlaanderen heeft op 13/04 deze geactuliseerde lijst gepubliceerd. Wij nemen deze integraal over. U kan ook de lijst hier downloaden.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sedert 12/09/2016 is Nautiv bij schrijven van de Minister van Middenstand Dhr. Bosrsus Willy erkend als beroepsorganisatie met vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de K.M.O. voor de zittijd 2017 -2022.

Concreet betekend deze erkenning dat Nautiv een voet heeft in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO betreffende de sector waterrecreatiebedrijven en haar aanverwanten.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Bij deze hebben wij het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse statutaire algemene vergaderingvan de vzw NautiV die plaatsvindt op maandag 24 april 2017 in de Raadzaal van het stadhuis van Mechelen Grote Markt 21, 2800 Mechelen De vergadering begint stipt om 18.00 uur.

Aansluitend is er om 19.15 uur een receptie waarvoor apart dient ingeschreven te worden. Het diner volgt om 20.00 uur in restaurant LAM’EAU, Van Beethovenstraat 8, Mechelen (boven Grand Cafe Lamot) * Er is ook een facultatief namiddagprogramma vanaf 14.30 uur voor de geïnteresseerden *

© 2017 NautiV vzw. All Rights Reserved. Designed By desmalex