Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

NautiV zal opnieuw met een beursstand aanwezig zijn op de Belgian Boat Show.
Je vindt ons in hal 5 op plaats 5235, dezelfde plaats als vorige jaren. 

Dertig jaar dé toegangspoort tot het water

Na de grote toeloop en de hoge tevredenheid van de exposanten bij de voorgaande Belgian Boat Show ‘Float' editie in Breskens, eind september, is de sprint naar de dertigste editie van deze nationale watersport- en recreatiebeurs pas goed ingezet. De Belgian Boat Show, van 10-12 & 16-18 februari 2018 in Flanders Expo Gent, wordt de afspraak die bestaande en toekomstige waterliefhebbers niet mogen missen. Je uitleven op, aan en in het water, op welke manier ook, begint hier.

Volle hallen, meer nieuwe producten en diensten.


“We gaan opnieuw naar een professioneel topmoment waar iedereen een gemakkelijke inkijk krijgt in wat er in onze contreien aan watersport en pleziervaart mogelijk is.” zegt Christophe Coseyns, Head of Boat Show. Hij is er gerust in dat deze dertigste editie een topper gaat worden. “Opnieuw is de interesse van de exposanten zeer groot.”

De vier hallen van Flanders Expo zullen zeker opnieuw vol staan. De gebruikelijke indeling blijft: grote jachten en trailerbare boten in hal 8; accessoires, kleding en doe het zelf in hal 3; pleziervaartservices en toerisme in hal 5; beleving in Hal 7.

Maar ruim 20 % van de ingeschreven standhouders zijn nieuw....!

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nautiv wenst al haar leden Prettige Eindejaarsfeesten en succesvol 2018 toe.

 

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

We hebben de eer om vanaf heden onze NautiV-leden voor juridische bijstand in alle nautische en zakelijke kwesties te kunnen doorverwijzen naar een  gespecialiseerd advocatenkantoor, met name Pringuet & Brys uit Drongen.

Het kantoor neemt de volledige juridische dienstverlening waar van kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren.

Het kantoor behandelt voor haar cliënteel de fiscale betwistingen, de problematiek van en bij overdracht van aandelen, de geschillen met betrekking tot huurcontracten, overheidsopdrachten, milieu-en exploitatievergunningen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, verzekeringen, douanerecht, contractuele aansprakelijkheid, de uitvoering van promotie-en makelaarsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten.

Ze behandelen tevens de geschillen met betrekking tot aansprakelijkheid en schaderegeling en staan u bij als burgerlijke partij of beklaagde voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank.

Ze verlenen advies en bijstand in maritieme geschillen (zeevaart-en binnenvaart).

Iedere zaak wordt steeds behandeld door een vennoot en een medewerker, zodat de cliënt steeds meer dan één aanspreekpunt heeft.

Meer info over de advocaten en hun werking vind je op www.pringuet.be

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Je vindt op de pagina www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet alle informatie, samen met de teksten van het logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen.

Het Vlaams Logiesdecreet in één oogopslag vind je op www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/Logiesdecreet_BrochureLB_web02.pdf

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om de registratie en controle te kunnen vervolledigen voor die personen die van buiten de Europese unie België binnenkomen vraagt de scheepvaartpolitie medewerking van die bedrijven die boten verhuren op zee of die gasten ontvangen die  nog niet aangemeld zijn in Europa. 

Hiermee bezorgen wij u de te volgen procedure inzake de registratie van bezoekers.

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Op vrijdag 10 februari 2017 werd nv De Scheepvaart ‘herdoopt’ tot De Vlaamse Waterweg nv. Vanaf 1 januari 2018 maakt ook Waterwegen en Zeekanaal NV integraal deel uit van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat is er veranderd sinds 10 februari?

- nv De Scheepvaart is nu De Vlaamse Waterweg nv met maatschappelijke zetel in Hasselt; contact- en facturatiegegevens blijven ongewijzigd;

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om een verwarring te voorkomen worden jaarlijks de marifoonkanalen van kunstwerken zoals bruggen en sluizen nagezien en gebundeld in ean overzicht. Promotiebinnevart Vlaanderen heeft op 13/04 deze geactuliseerde lijst gepubliceerd. Wij nemen deze integraal over. U kan ook de lijst hier downloaden.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sedert 12/09/2016 is Nautiv bij schrijven van de Minister van Middenstand Dhr. Bosrsus Willy erkend als beroepsorganisatie met vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de K.M.O. voor de zittijd 2017 -2022.

Concreet betekend deze erkenning dat Nautiv een voet heeft in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO betreffende de sector waterrecreatiebedrijven en haar aanverwanten.