ICC

Internationaal vaarbewijs

Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart ten behoeve van Belgische pleziervaarders of pleziervaarders die in België een officieel verblijfsadres hebben, die in het bezit zijn van een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs en die in het buitenland hun hobby wensen uit te oefenen of een vaartuig wensen te huren. De aanvrager dient tenminste 18 jaar oud te zijn. Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs te beschikken en het hieronder bijgevoegd aanvraagformulier bij NautiV in te dienen.

Model ICC

icc1
icc2

Aanvraag ICC

Voor de aanvraag van een ICC volgt u de volgende stappen:

1) Aanvraagformulier

Voor de aanvraag dient u uitsluitend gebruik te maken van het hieronder te downloaden AANVRAAGFORMULIER ICC.

Download aanvraagformulier ICC      Reglement aanvraag ICC

NOOT: Het ‘Aanvraagformulier ICC’ is een PDF met invulvelden.
Dit formulier opent doorgaans niet rechtstreeks in uw browser. U krijgt een pagina met volgende melding:

Klik op de knop “Invullen en ondertekenen in Acrobat” rechts op het scherm.
Het formulier wordt dan geopend – even geduld, het vraagt een paar seconden-  u kan het invullen, saven en doormailen.

 • * Technisch probleem voor min 18 jarigen! (zie verder onderaan)

Het maakt niet uit of U lid bent van NautiV vzw om uw aanvraag in te dienen.

Let daarbij op volgende punten:

 1. Na het correct invullen van de persoonsgegevens kruist u onder de rubriek “VAARBEVOEGDHEID“ de Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen aan, waarvan u in het bezit bent.
  Op de rugzijde van het aanvraagformulier staat bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbevoegdheidsbewijs recht geeft.
  LET WEL: Van het bezit van de vaarbevoegdheidsbewijzen moet u bewijs leveren d.m.v. een kopie van dit document, dat u met de aanvraag meestuurt.
 2. Bij de rubriek “keuze ICC” geeft u aan voor welke type voortstuwing u opteert, motor(M) of zeil (S) of beide.
  OPGELET: De optie motor kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist. Indien u de optie zeilen aangeeft, moet u de rubriek daartoe invullen en daarbij dus verklaren dat u voldoende praktijk ervaring met het zeilen hebt opgedaan.
 3. Tenslotte moet u het document, na het te hebben afgedrukt, dateren, ondertekenen en per post verzenden naar hieronder vermeld adres.
 4. Van alle vaarbevoegdheidsbewijzen, waarvan u melding maakt, dient u met het aanvraagformulier een kopie mee te sturen.
 5. Bij het ondertekende aanvraagformulier, vergezeld van de kopieën van de vaarbevoegdheidsbewijzen,moet een recente, duidelijke pasfoto worden gevoegd. Deze foto kan in kleur of zwart/wit maar moet een witte achtergrond hebben.
  Bovendien moet een kopie recto/verso van de identiteitskaart worden  toegevoegd (kan ook een afdruk zijn van informatie bekomen door het uitlezen van chip op de identiteits-kaart).

Het aanvraagdossier met bijlagen dient te worden opgestuurd naar:

NautiV vzw p.a. dhr. Etienne DAVID

Adres:  H. Serruyslaan 78/0501  8400  Oostende

Email: brevetten@nautiv.be

2) Betaling

Een retributie van 65 euro, voor het opstarten en de behandeling van uw ICC dossier, dient gestort te worden op de rekening van NautiV vzw

IBAN: BE62 0016 5188 7061 BIC: GEBABEBB met vermelding van uw VOORNAAM, NAAM EN GEBOORTEDATUM.

 

* Technisch probleem ICC -18jarigen

Een technisch probleem heeft veroorzaakt dat de klant een probleem kan ervaren bij het invullen van het ICC-aanvraagformulier.

Wanneer de persoon die het voorwerp uitmaakt van de aanvraag  jonger is dan 18 jaar zal er een foutmelding optreden bij het invullen van het rijksregisternummer. Het is dan niet mogelijk het formulier verder in te vullen.

Gelieve deze klanten te vragen het formulier af te printen en manueel in te vullen om de aanvraag te kunnen indienen.

 

Geef een reactie